Stowarzyszenie Rzecoznawców Jubilerskich

Nekrolog

Poświęcenie Sztandaru

Odznaczenie Sztandaru

Wycieczka do Moskwy

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich
02-051 Warszawa, ul. Glogera 2
tel. 0 601 38 04 47, tel./fax 022/ 822 02 60

Podziękowanie za 25 lecie SRJ

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

jest organizacją działającą na terenie całego obszaru Polski od 11 listopada 1988r. i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Wydział w Warszawie.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie, przy ul. Glogera 2,
02 - 051 Warszawa.


Copyright © SRJ - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich